چــارت سازمانی شرکت تیام نور زاگرس براساس ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۰

chart2


امین کوهی کمالی ، مدیر عامل

سوابق اجرایی:

مسئول خرید و مدیر داخلی شرکت ماهنوش بختیاری در سال ۸۴ در پروژه طبخ غذای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

مسئول خرید و مدیر داخلی شرکت ماهنوش بختیاری در سال ۸۴ در پروژه طبخ غذای دانشکده هنر فارسان

مسئول خرید شرکت ماهنوش بختیاری در سال ۸۴ تا ۸۵ در پروژه طبخ غذای دانشگاه شهرکرد

مسئول خرید و مدیر داخلی شرکت یلدا صنعت زاگرس در سال ۸۵ در پروژه طبخ غذای دانشکده هنر فارسان

مسئول خرید و مدیر داخلی شرکت یلدا صنعت زاگرس در سال ۸۵ تا ۸۶ در پروژه طبخ غذای دانشگاه شهرکرد

سرپرست کارگاه شرکت داش پی زاگرس در سال ۸۸ در پروژه احداث مرکز بهداشتی درمانی سفید دشت از توابع استان چهارمحال و بختیاری

سرپرست کارگاه شرکت داش پی زاگرس در سال های ۸۸ و ۸۹ در پروژه احداث مرکز فنی و حرفه ای شهرستان بروجن

سرپرست کارگاه شرکت داش پی در پروژه احداث مرکز بهداشتی درمانی و فوریتهای ۱۱۵ خیرین سلامت شهرستان فارسان

سرپرست کارگاه و مجری احداث مجتمع مسکونی واقع در خیابان اقبال لاهوری نبش خیابان وارث (پروژه سرکار خانم اسدی)

مدیر عامل شرکت تیام نور زاگرس از سال ۱۳۸۵ تا به امروز

تلفن تماس : ۰۹۱۳۹۸۳۰۱۰۵

امیر کوهی کمالی ، نائب رییس هیئت مدیره

خانم محمدپور ، مدیر امور قراردادها